Tłumacz rosyjskiego, tłumaczenia na rosyjski

Przekłady z polskiego na rosyjski
Przekłady z rosyjskiego na polski
Tłmaczenia z angielskiego na rosyjski
Tłmaczenia z rosyjskiego na angielski
Teksty literackie
Teksty specjalistyczne
Teksty techniczne
Tłumaczenia ekspresowe
Tłumaczenia konsekutywne
Tłumaczenie stron internetowych
Cena tłumaczenia
Nagrywanie głosu
Teksty i filmy reklamowe
Korekta lingwistyczną
Klienci
Kontakt
Życiorys

Rękopisy Aktow Stanu Cywilnego - Księga życia

Z 6-7 lat temu Polacy zaczęli czynnie interesować się swoimi korzeniami, odnajdując między innymi w archiwach rodzinne akty stanu cywilnego.

Przełożyłam do dnia dzisiejszego blisko 200 takich dokumentów i muszę powiedzieć, że tłumaczenia te wzbogaciły moje pojęcie, wiedzę, a nawet stosunek do przeszłości. Tłumacząc te niesamowite odłamki życia dotykam je troskliwie i delikatnie, zdając sobie sprawy, że dla potomków każde ziarenko informacji ze starych dokumentów jest niezwykle ważne.

Niekiedy dokumenty te ujawniają fakty, o których potomkowie nie mieli pojęcia, i z niedowierzeniem dopytują mnie prosząc „uściślić” czy też „jeszcze raz sprawdzić” odczytane teksty. Zawsze wyjaśniam wszystko, co udało mi się zrozumieć oraz ewentualne wątpliwe momenty. Artykuł ten w dużej mierze powstał na materiale tych właśnie wyjaśnień : )

Struktura aktów
Reguły wypełnienia aktów, czyli ich struktura, są dobrze znane. Tak o wygląda np. Akt urodzenia:
1. Miejscowość, w jakiej Akt urodzenia został sporządzony „Działo się w …”
2. Data i czas zgłoszenia dziecka
3. Imię, nazwisko, wiek, zajęcie i status społeczny, miejsce zamieszkania zgłaszającego (zazwyczaj ojca)
4. Imię, nazwisko, wiek, zajęcie i status społeczny, miejsce zamieszkania świadków
5. Miejsce, data i czas urodzenia dziecka
6. Imię, nazwisko panieńskie, wiek, zajęcie i status społeczny matki dziecka
7. Imię dziecka nadane podczas chrztu
8. Imię księdza dającego chrzest (nie zawsze)
9. Dane chrzestnych (dwóch lub więcej)
10. Uwierzytelnienie aktu
11. Dokonujący zapisu
12. Funkcja zapisującego
13. Podpis uczestników (o ile umieją pisać ) i proboszcza

Preambuła
,,Działo się w .....'' - formuła wymagana we wszystkich aktach stanu cywilnego.

Daty
Klienci często pytają, dlaczego w aktach podaje się 2 daty. Z powodu przejścia na kalendarz gregoriański z juliańskiego w okresie przejściowym w dokumentach wpisywano 2 daty z około 13-dniową różnicą. Chrzest zazwyczaj odbywał się bardzo szybko, nawet tego samego dnia, kilka godzin po urodzeniu dziecka.

Zawsze się zastanawiałam dlaczego tak śpieszyli się z chrzcinami? Przecież przeważnie to byli rolnicy lub robotnicy, osoby, które musiały ciężko pracować, a tu jeszcze trzeba było zebrać w kościele w jednym miejscu w tym samym czasie 2 świadków oraz minimum 2 chrzestnych… Szybko znalazłam odpowiedź, jak zaczęłam tłumaczyć akty zgonu. Dlatego, że umieralność niemowlaków była bardzo wysoka, strasznie dużo umierało w pierwszym tygodniu życia i wierzący rolnicy nie chcieli dopuścić, by dziecko umarło nieochrzczone…

Zajęcie i status społeczny
Jak już powiedziałam, bohaterami moich aktów przeważnie są rolnicy. Teoretycznie w dokumentach należało podawać zarówno zajęcie jak i status społeczny, klienci niekiedy proszą specjalnie zwrócić uwagę na określenia: gospodarz, rolnik, włościanin, chłop. Owszem, to wszystko są różne rzeczy, jedne określają status społeczny, drugie - zajęcie. Gospodarz oprócz tego to rolnik "samowystarczalny", ma tyle ziemi, by żyć wyłącznie z zajęcia rolniczego.

W praktyce jednak sytuacja wygląda następująco:
- Wszystkie akta, jakie tłumaczyłam dotyczą okresu po uwłaszczaniu chłopów, więc chłop wtedy oznaczał to samo co włościanin, czyli chłop uwłaszczony. Ale w aktach pisanych oryginalnie po polsku nigdy nie widziałam określeń "włościanin" czy "chłop" - tylko "rolnik" jako określenie zarazem statusu społecznego i zajęcia.
- W dokumentach pisanych po rosyjsku najczęściej używa się określeń "крестьянин" lub "земледелец" i w zasadzie domniema to samo, czyli osobę, mieszkającą na wsi, zajmującą się rolnictwem, "rolnik". "Хозяин" - "gospodarz" - samodzielny, bogatszy rolnik.

Rozbieżności i nieścisłości w aktach oraz ich przyczyny.
Rozbieżności w aktach rękopisowych są zjawiskiem bardzo powszechnym, widać je gołym okiem gdy hurtowo tłumaczę po 5-10 aktów z jednej rodziny. Są ku temu 4 powody:

1) Pisownia proboszcza, która czasami jest taka, że zinterpretować nazwę jednoznacznie jest praktycznie niemożliwe.

2) Sposób, w jaki proboszcz zapisywał nazwy polskie cyrylicą - nie zapominajmy, że były one zapisywane w języku obcym i nie wszystkie polskie litery i dźwięki mają odpowiedniki w języku rosyjskim. Czasami zamiast polskiego imienia w ogóle wstawiano "odpowiednik" rosyjski, np. zamiast Karol pisano Karł, zamiast Maciej - Mark etc.

3) Poziom umiejętności pisania proboszcza. Widywałam koszmarne dokumenty, gdzie przyimki były zapisywane razem ze słowem, końcówki już nie wspomnę.

4) Niedokładnością wypełniającego dokumenty. Częste są ewidentne błędy. Szczególnie gdy tłumaczę od razu kilka-kilkanaście aktów z jednej rodziny, okazuje się, że np. ta sama osoba po kilku latach się nie "zestarzała" lub nawet się „odmłodziła” , bo proboszcz wpisał ten sam wiek, co parę lat temu przy urodzeniu jej poprzedniego dziecka...

Oczekiwania
Akty stanu cywilnego są uważane za dokumenty „ścisłe”, więc zamawiające tłumaczenie oczekują od aktów rodzinnych ścisłych też informacji, ale w przypadku rękopisów wygląda to trochę inaczej...

W praktyce mamy do czynienia z dokumentami (aktami), sporządzanymi przez ludzi. A mianowicie przez zalatanych wiejskich proboszczów, którzy w 90% sami spisują te akta, bo bardzo rzadko pisownia aktu jest inna od podpisu proboszcza. Często to są osoby mało gramotne, a co najgorsze, wypełniają dokumenty w obcym dla nich języku. Jeżeli brać pod uwagę te okoliczności (plus naczytać się tych aktów tyle co ja), staje się oczywiste, że odbierać je należy raczej nie jako suche formularze zawierające pewne dane, lecz jako zwierciadło ówczesnej rzeczywistości, żywe, prawdziwe i wzruszające…

Klientom proponuję 2 wersje tłumaczenia:
- tylko tłumaczenie lub
- przepisanie komputerowe po rosyjsku „tak jak jest”, czyli z zachowaniem stylistyki i błędów + tłumaczenie

Ta druga bywa pomocne wtedy, gdy pisownia jest trudna do odczytania, są wątpliwości co do dat, imion, nazw miejscowości lub np. dokument już kilka razy był tłumaczony przez różnych tłumaczy i mamy rozbieżności. Członkowie rodziny wtedy mają szanse sami pochylić się nad tekstem i odszukać odpowiedzi.

Życzę udanych zleceń : )
Olga Grzybowska